Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće. Rana razvojna podrška u djetinjstvu definira se kao iskustvo i prilike koje djetetu s razvojnim teškoćama u ranoj predškolskoj dobi pružaju roditelji i stručnjaci s ciljem unapređenja, stjecanja i uporabe ponašanja koja oblikuju i utječu na djetetove interakcije s ljudima i objektima.

Rana razvojna podrška u Centru za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec obuhvaća (re)habilitacijske postupke za djecu s višestrukim teškoćama u razvoju do navršene treće, a najdulje do navršene sedme godine djetetova života. Provodi se individualno i grupno.

Od velike je važnosti:

 • što raniji ulazak u program rane razvojne podrške
 • podrška obitelji od strane stručnjaka
 • timska suradnja stručnjaka
 • individualni pristup svakom djetetu
 • uključenost roditelja u plan i program rada
 • uvažavati obiteljske izbore i mogućnosti

Tim stručnjaka u ranoj razvojnoj podršci Centra Novi Jelkovec čine rehabilitator, fizioterapeut, radni terapeut, psiholog, logoped i socijalni radnik. Stručni tim provodi individualnu procjenu djeteta kako bi vidjeli djetetove mogućnosti i potrebe na temelju koje će se izraditi individualni edukacijski plan za dijete te postaviti dugoročni i kratkoročni ciljevi.

Stručnjak u ranoj razvojnoj podršci:

 • izrađuje i provodi individualni plan
 • ukazuje na djetetove mogućnosti i potrebe
 • aktivnosti i sredstva rada prilagođava djetetovim potrebama
 • predlaže roditeljima prilagodbu prostora u djetetovom okruženju
 • daje roditeljima podršku u provođenju aktivnosti svakodnevnog života (informira, prezentira aktivnosti i educira roditelje)
 • prati i vrednuje djetetov napredak kroz dulji vremenski period
 • provodi aktivnosti koje potiču djetetov optimalan razvoj i prikladne su njegovim mogućnostima, dobi i interesima
 • potiče razvoj svih razvojnih područja (spoznaja, komunikacija, socio-emotivni i motorički razvoj, senzorna integracija)

Postupci koji se provode u Centru:

 • „Baby handling“ (pravilno postupanje i pozicioniranje djeteta tijekom svakodnevnih aktivnosti)
 • Fizikalna terapija
 • Neurorazvojna gimnastika
 • Tehnika Kinesio tapinga
 • Stimulacija razvoja grube i fine motorike
 • Orofacijalna stimulacija (žvakanje, sisanje,…)
 • Poticanje rane komunikacije
 • Poticanje emocionalne komunikacije i interakcije roditelj-dijete
 • Senzorna integracija

Način ulaska u program:

 1. Roditelj/skrbnik ponosi Zahtjev nadležnom Centru za socijalnu skrb
 2. Timska procjena stručnjaka Centra Novi Jelkovec
 3. Komisija za prijem i otpust korisnika
 4. Uputnica ili Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb